Lawatan Kerjasama Industri DAIKIN Sdn. Bhd. (DAMA)

13 Feb 2019 : Lawatan Kerjasama Industri dan Lawatan Penandaarasan DAIKIN Sdn. Bhd. (DAMA) ke ADTEC Shah Alam.