Graduan Majlis Konvokesyen ILJTM Tahun 2017. 

     Mohon ambil PERHATIAN para Graduan Majlis Konvokesyen ILJTM Tahun 2017.

Sila semak butiran diri & mengemaskini butiran alamat dan no telefon bagi membantu mempercepatkan proses pendaftaran graduan semasa hari rehearsal majlis konvokesyen nanti.

Semakan dan pengemaskinian ini boleh dilakukan di alamat berikut:

apps.jtm.gov.my/cms

Melalui apa jua peranti samada PC / laptop/ tablet/telefon.

Sekian terima kasih.

Jawatankuasa Induk
Majlis Konvokesyen ILJTM Tahun 2017