ADTEC/SA/SH/300/1- 6/2(2021) SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN FIZIKAL (PENTADBIRAN, BENGKEL, ASRAMA, DEWAN, MAKAN, DSG, DKU DAN KUARTERS) DI PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM,JABATAN TENAGA MANUSIA

KLIK LINK DIBAWAH UNTUK MEMAPARKAN IKLAN SEBUTHARGA

IKLAN SEBUTHARGA
MAKLUMAT TAWARAN PENYEBUTHARGA