MAKLUMAT TAWARAN PENYEBUTHARGA BAGI ADTEC/SEL/300/1-6/2(2024)