MAKLUMAT TAWARAN PENYEBUTHARGA BAGI ADTEC/SEL/300/1-6/3(2024)