SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN TANDAS PENTADBIRAN LELAKI DAN PEREMPUAN DI PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, JABATAN TENAGA MANUSIA