TAWARAN SEBUT HARGA
 
PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN FIREWALL BAGI TEMPOH 2 TAHUN DI PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI
 
(ADTEC) SHAH ALAM, JABATAN TENAGA MANUSIA
 
No. Sebut Harga: QT220000000026814
 
Kod Bidang : 21 01 07
 
Tarikh Iklan : 03.08.2022 / 12:00 PM
 
Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak: Tiada
 
Tarikh Tutup: 06.08.2022 / 12:00 PM