TAWARAN SEBUTHARGA
 
 
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN DAN PENYELENGGARAAN PENULEN AIR SELAMA 36 BULAN DI PUSAT LATIHAN
 
TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, JABATAN TENAGA MANUSIA
 
No. Sebut Harga : QT220000000028323
 
Kod Bidang : 22 15 02
 
Tarikh Iklan : 01.08.2022 / 12:00 PM
 
Tarikh Taklimat / Lawatan Tapak : Tiada
 
Tarikh Tutup : 04.08.2022 / 12:00 PM