SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA NAIK TARAF RUANG KERJA LATIHAN(PJE 04, PJE A4, PJE B0, ST-OHL) DI PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, JABATAN  TENAGA MANUSIA