Maklumat Tawaran Penyebutharga

SEBUT HARGA BAGI ' KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN ASRAMA BLOK A, B DAN C DI PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, JABATAN  TENAGA MANUSIA.