Notis Hakcipta


 

Hak cipta laman web dan segala maklumat, teks, imej, grafik, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan ADTEC Shah Alam. Tiada mana-mana bahagian laman web ini yang boleh diubah, disalin, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa jua bentuk tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam.