Tinjauan Kehadiran Ke Majlis Konvokesyen ILJTM 2021

23 APRIL 2021

Assalamualaikam dan salam sejahtera,
Dijemput semua bekas pelajar ADTEC Shah Alam keluaran sesi 1/2019, 2/2019 dan 1/2020 untuk melengkapkan borang tinjauan kehadiran Majlis Kovokesyen ILJTM 2021. Tinjauan adalah bertujuan untuk mendapatkan data bilangan graduan yang akan hadir.
Sekian, terima kasih.

Borang Tinjauan Kehadiran