Program Pembaharuan Pentauliahan JPK - ADTECSA Secara Virtual

5 NOVEMBER 2020

Pada 5 November 2020 satu program pembaharuan pentauliahan kemahiran Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk ADTEC Shah Alam telah dijalankan secara maya (virtual) melalui medium persidangan maya Skype. Program pembaharuan pentauliahan secara maya ini adalah KALI PERTAMA dilakukan oleh pihak JPK dan pusat penyedia latihan. Pihak JPK dan PPL yang dilantik memeriksa semua dokumen pembaharuan pentauliahan secara maya. Program pembaharuan ini melibatkan program dari 3 bidang kemahiran iaitu Elektrik Kuasa, Penyejukbekuaan & Penyamanan Udara dan Pemesinan. 

Semoga dipermudahakan semua urusan.