PENDAFTARAN PELAJAR SEDIA ADA BAGI SESI LATIHAN 2/2017

Untuk makluman semua kakitangan ADTECSA, berikut adalah tarikh pendaftaran pelajar sedia ada bagi sesi latihan 2/2017. Adalah diharapkan pelajar-pelajar sedia ada maklum dengan perkara ini kerana dalam kalendar Latihan sesi 1/2017 telah dinyatakan tarikh cuti akhir semester adalah pada 3 Jun 2017 hingga 16 Julai 2017. Tarikh Pendaftaran Pelajar Sedia Ada bagi Sesi Latihan 2/2017 adalah seperti berikut:

PELAJAR YANG TERLIBAT

TARIKH

CATATAN

Pelajar Sedia Ada

16 Julai 2017 (Ahad)

8.00 pagi – 5.00 petang (Asrama)

Nota : Mohon Penyelia Asrama bertugas mengikut tarikh dan masa seperti di atas

17 Julai 2017 (Isnin)

8.00 pagi

(Jabatan Latihan Mekanikal dan Elektrikal)

Pendaftaran Pelajar Sedia Ada

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) di talian 03-51612622 samb. 133/134/135.