Hebahan Perakuan Kekompetenan yang boleh dituntut. 

Bersama ini disertakan senarai Perakuan Kekompetenan Penjaga Jentera (A0) bagi latihan Sepenuh Masa sahaja.  

Sekiranya sijil belum diterima, sila hubungi Bahagian Kawalan Kualiti Latihan untuk keterangan lanjut