Kursus Penjana Siri 1 :: Minggu 1 :: Penyelenggaraan Penyamanan Udara Kediaman

3 - 4 APRIL 2021

Kandungan kursus adalah berkaitan sistem penyelenggaraan elektrik, keselamatan elektrik & prosedur, penyelenggaraan dan baikpulih elektrik - penyejukbekuan & penyamanan udara, sistem pendawaian & penyelenggaraan pepasangan elektrik.
Program PENJANA adalah satu idea kerajaan untuk membantu dan memberi latihan secara PERCUMA untuk mereka yang terjejas pendapatan dan kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19.

 Klik disini untuk melihat album