PERMOHONAN KEMASUKAN

PELAJAR TEMPATAN

Kursus Sepenuh Masa                                                                                                                                                                                                                                                        

Berikut ialah kursus-kursus (Sepenuh Masa) yang ditawarkan di ADTEC Shah Alam :                                                                                                          

Diploma Teknologi Kejuruteraan (DTK)                                                                                                                                                                                                    

 

Diploma Teknologi (DT)