Print

Pengurusan Sumber

 

Jabatan Pengurusan Sumber adalah bertanggungjawab dalam menyelia operasi pengurusan sumber di ADTEC Shah ALam menerusi beberapa bahagian iaitu: