Pengurusan Sumber

 

Jabatan Pengurusan Sumber adalah bertanggungjawab dalam menyelia operasi pengurusan sumber di ADTEC Shah ALam menerusi beberapa bahagian iaitu:

  • Bahagian Hal Ehwal Pelajar
  • Bahagian Kawalan Kualiti Latihan
  • Bahagian Penilaian Latihan
  • Bahagian Pengajian Am
  • Bahagian Perhubungan Industri
  • Bahagian Penyelenggaraan dan Pengurusan Aset
  • Bahagian Pusat Sumber dan Multimedia