Jabatan Pengurusan Latihan

Jabatan Pengurusan Latihan bertanggungjawab melaksanakan pengurusan program latihan dan kebajikan pelajar.

Skop tugas utama Jabatan Pengurusan Latihan ialah:

 • Menyedia perancangan / jadual pengajaran bagi setiap kumpulan pelajar mengikut sesilatihan
 • Mengurus pendaftaran subjek
 • Menyedia dan memantau Rekod Kehadiran Pelajar
 • Memantau disiplin pelajar
 • Menyelaras lawatan verifikasi oleh Pegawai Naziran
 • Menyelaras lawatan verifikasi oleh Pegawai Pengesah Luaran (PPL)
 • Mengurus pelaksanaan kertas cadangan Projek Tahun Akhir (PTA)
 • Mengurus pelaksanaan dan penilaian Projek Tahun Akhir (PTA)

 

Jabatan ini terbahagi kepada dua iaitu: 

 1. Jabatan Pengurusan Latihan Elektrikal (JPLE)
 2. Jabatan Pengurusan Latihan Mekanikal (JPLM)

   

 Jabatan Pengurusan Latihan Electrical

 • Program Komputer (Sistem)
 • Program Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara
 • Program Automasi dan Robotik (Mekatronik)
 • Program Elektronik
 • Program Elektrik Kuasa

  

Jabatan Pengurusan Latihan Mekanikal

 • Program Kimpalan
 • Program Pembuatan (Pemesinan)
 • Program Jaminan Kualiti
 • Program Pengeluaran Automotif
 • Program Penyelenggaraan Kapal Terbang