Print

 

 Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Shah Alam 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN

BILANGAN DITERIMA

BILANGAN DIPROSES DAN SELESAI

PERATUS PENCAPAIAN

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

388

386

99.48%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

0

Tiada aduan diterima sehingga 30 Jun 2022

100%

3

Membayar Elaun Sara Hidup (OKU) kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb berikutnya.

Pentadbiran

7

1

14.28%
(6 permohonan dikemukakan kepada BKP lewat selepas 10hb)

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

406

Mesyuarat MJKPP pada 22 Feb 2022 telah mengesahkan sebanyak 406 keputusan pelajar bagi sesi latihan 2/2021 dan edaran telah dibuat pada 28 Feb 2022

100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pegawai Khidmat Pelanggan

20

19

95%
(seorang pelanggan tidak selesai kerana pegawai yang ingin dijumpa hadir mesyuarat)

 

 Kemaskini sehingga 20 JULAI 2022.