Print

 

 Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Shah Alam 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN

BILANGAN DITERIMA

BILANGAN DIPROSES DAN SELESAI

PERATUS PENCAPAIAN

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

926 Baucar 

< 7 hari - 857 dokumen

<14 hari - 69 dokumen

92.55%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

1 Aduan

1 Aduan

100%

 3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb berikutnya.

Pentadbiran

Tiada pelajar yang berkelayakan bagi tahun 2019

-

-

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

Bagi sesi 1/2020, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan pada 30/9/2020 & 28 /10/2020 dan hebahan telah dibuat pada 5/10/2020  dan 29/10/2020.Sebanyak 79 keputusan pelajar telah disahkan. 

79 keputusan peperiksaan.

100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pegawai Khidmat Pelanggan

Bilangan pelanggan diterima ialah 3840 orang

3840 orang dilayan dalam tempoh 15 minit

100%

 

 Kemaskini sehingga 13 Nov 2020.