Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Shah Alam 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN

BILANGAN DITERIMA

BILANGAN DIPROSES DAN SELESAI

PERATUS PENCAPAIAN

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

635

635

100%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

1

1

100%

3

Membayar Elaun Sara Hidup (OKU) kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb berikutnya.

Pentadbiran

14

14

100%

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

412

Mesyuarat MJKPP pada 7 Ogos 2022 telah mengesahkan sebanyak 412 keputusan pelajar dan edaran telah dibuat pada 6 Ogos 2022

100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pegawai Khidmat Pelanggan

30

30

100%

 

 Kemaskini sehingga 9 SEPTEMBER 2022.