Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Shah Alam 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN

BILANGAN DITERIMA

BILANGAN DIPROSES DAN SELESAI

PERATUS PENCAPAIAN

1

Mengeluarkan tawaran kemasukan bagi kursus jangka panjang selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum kursus bermula.

Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)

143 

143 

100% 

2

Memastikan pelajar-pelajar ILJTM disahkan layak dianugerahkan sijil atau diploma berdasarkan keputusan jawatankuasa berkenaan dalam tempoh lapan (8) minggu selepas tamat sesi latihan bagi semester tersebut.

Bahagian Kawalan kualiti Latihan (BKKL)

 

Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan pada 13 Mac 2024 mengesahkan seramai 133

orang pelajar sesi keluaran 2/2023 layak dianugerahkan diploma.

 

Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Persijilan pada 13 Mac 2024 mengesahkan seramai 133 orang pelajar sesi keluaran 2/2023 layak dianugerahkan diploma.

 100%

3

Mengeluarkan surat tawaran kemasukan bagi kursus jangka pendek (KJP) selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum kursus bermula;

Bahagian Perhubungan Industri (BPI)

95 

 95

100% 

4

Memastikan peserta KJP yang mencatat peratus kehadiran melebihi 80% mendapat sijil dalam tempoh tujuh (7) hari selepas tamat berkursus.

Bahagian Perhubungan Industri (BPI)

 77

77 

100% 

5

Semua aduan diuruskan dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh aduan diterima dan tujuh (7) hari bekerja dari tempoh menerima maklumat dari pihak ketiga.

                   

Pegawai Khidmat Pelanggan

 4

 4

 100%