Pencapaian Piagam Pelanggan ADTEC Shah Alam 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN

BILANGAN DITERIMA

BILANGAN DIPROSES DAN SELESAI

PERATUS PENCAPAIAN

1

Menjelaskan semua tuntutan bil-bil bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

Pentadbiran

895 Baucar 

891 Baucar

98.44%

2

Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh 24 jam dan dan memberi maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pegawai Aduan Pelanggan

1 Aduan

1 Aduan

100%

 3

Membayar elaun saku kepada pelajar yang layak selewat-lewatnya 10hb berikutnya.

Pentadbiran

Elaun sara hidup OKU
Jan-Dis 2018:RM11,400.00

 12 Baucer

100%

4

Mengedarkan slip keputusan peperiksaan pelajar pada setiap semester dalam masa 2 minggu selepas tarikh akhir mesyuarat jawatankuasa kecil peperiksaan dan persijilan.

BKKL

Untuk Sesi 1/2019, Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan & Persijilan telah diadakan pada 10 Julai 2019 dan surat hebahan untuk menuntut slip keputusan telah diedarkan pada 07 Julai 2019. 362 keputusan pelajar telah disahkan.

362 keputusan peperiksaan.

100%

5

Memastikan setiap pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh masa 15 minit.

Pegawai Khidmat Pelanggan

Bilangan pelanggan diterima ialah 320 orang

320 orang dilayan dalam tempoh 15 minit

100%

 

 Kemaskini sehingga 04 Sept 2019.