Objektif Program Pendidikan (PEO)

 

  • Untuk melahirkan Teknolojis Kejuruteraan yang berkemahiran dan mampu mengaplikasikan prinsip sains dan kejuruteraan bagi menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang Teknologi Kejuruteraan.

 

  • Untuk melahirkan Teknolojis Kejuruteraan yang kreatif dan inovatif dalam kajian dan pembangunan untuk menepati keperluan negara.

 

  • Untuk melahirkan Teknolojis Kejuruteraan yang boleh berfungsi dalam suasana berkumpulan dan berkomunikasi secara efektif pada masa yang sama memiliki ciri-ciri kepimpinan.

 

  • Untuk melahirkan Teknolojis Kejuruteraan yang bertangungjawab terhadap tuhan, masyarakat dan negara dan beretika dalam menjalankan tugas pada masa yang sama memegang kepada nilai moral dan etika yang tinggi.

 

  • Untuk melahirkan Teknolojis Kejuruteraan/Tenaga Mahir yang mampu menonjolkan sifat pembelajaran sepanjang hayat menerusi latihan teknikal dan pembangunan profesional.