DASAR KUALITI

Jabatan Tenaga Manusia adalah komited kepada pemberian perkhidmatan latihan kemahiran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan industri.

 

FUNGSI

  1. Mengadakan latihan kemahiran sepenuh masa bagi belia-belia lepasan sekolah dan pekerja-pekerja industri. 
  2. Merangka, membangun dan melaksanakan kursus-kursus baru sesuai dengan keperluan industri.
  3. Mengadakan latihan separuh masa bagi pekerja-pekerja industri dan juga kepada orang awam yang berminat untuk menambahkan kemahiran di dalam sektor industri.