• Perakuan Akreditasi DTK Pembuatan

 

  Nama Program: Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Pemesinan)

  No. Pendaftaran: MQA/FA4562

  Nombor Siri Sijil  : 15263

  Tarikh Akreditasi: 10/04/2017 

 

TAHNIAH dan SYABAS kepada semua warga ADTEC Shah Alam yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi memastikan akreditasi ini diperolehi.