• Perakuan Akreditasi Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimpalan

 

  Nama Program: Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimpalan

  No. Pendaftaran: MQA/FA4231

  Nombor Siri Sijil  : 14117

  Tarikh Mula: 28/04/2016 hingga 31/07/2018

 

TAHNIAH dan SYABAS kepada semua warga ADTEC Shah Alam yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi memastikan akreditasi ini diperolehi.