• Perakuan Akreditasi Diploma Teknologi Kejuruteraan Pengeluaran Automotif

  Nama Program: Diploma Teknologi Kejuruteraan Pengeluaran Automotif

  No. Pendaftaran: MQA/FA3461

  Nombor Siri Sijil  : 12506

  Tarikh Mula: 27/08/2015

 

TAHNIAH dan SYABAS kepada semua warga ADTEC Shah Alam yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung bagi memastikan akreditasi ini diperolehi.